2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru Süreci Başladı 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru Süreci Başladı

2020-09-23 19:53:47

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru Süreci Başladı
 

2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru Süreci Başladı

 

26 Nisan 2020 tarihinde  yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuruların 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında, kuraya katılacaklar için başvuruların 28 Nisan-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı süreç başladı.

 “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında  Yönetmelik” uyarınca 26 Nisan 2020 tarihinde  yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında,  (Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 11-12 Mart 2020 tarihleri arasında alınacaktır.) kuraya katılacaklar için başvurular ise 28 Nisan-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında  (Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 3-6 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacaktır.) yapılacaktır.

Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet sitesinde (www.osym.gov.tr) yayımlanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır. 

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İlk defa sınava girecek adaylar ve 2012 ÖMSS ve 2014,  2016 ve 2018 EKPSS sınavlarına girip ENGEL DURUMU DEĞİŞEN ADAYLAR İÇİN ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ DÜZENLENECEKTİR.

 2012 ÖMSS ve 2014, 2016 ve 2018 EKPSS yıllarında sınava başvurup eğitim durumu değişen adaylar, 2020 EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM başvuru merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.

 “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”  veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun alınmış %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALIŞABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. “ÇALIŞAMAZ” ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaya hatırlatılacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak alınmış Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER)  Hafif düzeyde ÖGV, Orta düzeyde ÖGV, İleri düzeyde ÖGV, Çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin özel gereksinimi vardır (BÖGV), Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) şeklinde özel gereksinim düzeylerinden en az birinin yer aldığı raporların başvuruları kabul edilecektir.

Sınav başvuru sürecinde geçerli süreli raporların başvurusu kabul edilecektir. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS’ye başvurusu kabul edilmeyecektir. EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından(lise), yükseköğretim, önlisans veya lisans mezunu programlarından herhangi birisinden mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir. EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

ÖSYM Başvuru Merkezine Başvuru İçin Sınav Ücretinin Ödenmesi Gerekli

Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/ T C Kimlik Kartı /pasaportları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmiş, sınav başvuru süreci ile ilgili sıkıntı yaşayan engelli adaylar, ÖSYM çağrı merkezini (444 67 96)  arayabilir.

2012 ÖMSS ve 2014, 2016 ve 2018 EKPSS yıllarında yapılan sınavlarda ulaşım problemi yaşayan engelli adayların taşınması konusunda İl Müdürlüklerimiz koordinatörlüğünde çalışma yapılmıştır. 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak EKPSS için engelli adayların sınav merkezine taşınması konusunda planlamanın yapılması amacıyla; sınav merkezine taşınma konusunda yardım talep eden adayların iletişim bilgilerinin kaydının alınması gerekmektedir.

Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, üzerinde %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu,  Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun Hafif düzeyde ÖGV (40-49), Orta düzeyde ÖGV(50-59), İleri düzeyde ÖGV(60-69), Çok ileri düzeyde ÖGV(70-79), Belirgin özel gereksinimi vardır BÖGV (80-89), Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)(90-99) gereksinim düzeyi olan ÇÖZGER raporu, Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmî belge, Nüfus cüzdanı /TC Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.), Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları), EKPSS Aday Başvuru Formu.

İşitme Engellilerin İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engelli Olduklarını Belgelemek Amacı İle Aşağıdaki Belgelerin En Az Birini Getirmesi Gerekmektedir.

Okudukları ilkokul diploması aslı veya onaylı bir örneği,  Kaynaştırma okullarında okuyanların ilkokullarını işitme engelli olarak kaynaştırma okullarında geçirdiklerini açıklayan okullarından alacakları belge, İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu açıkça gösteren sağlık kurulu raporu/engelli sağlık kurulu raporu, İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu gösteren diğer belgeler (Kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.)

 Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesinin Doldurulması

İlk defa EKPSS’ye başvuracak adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak sınava gireceği engel grubu ile diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini edineceklerdir. Belge her aday için görevli tarafından İKİ (2) NÜSHA düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır.  2 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır.   

Sınav Yapılacak Engel Grupları: Genel Engelli, Görme Engelli,  İşitme Engelli, Zihinsel Engelli

Genel Engelliler Sınavı (Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Görme Engelliler Sınavı (Genel engelliler ile aynı testi alacaktır.), İşitme Engelliler Sınavı (İlköğretim başlama yaşı öncesi engelli olanlar bu testi alacaklardır. Diğerleri ise Genel Engelli Testini alacaklardır.), Zihinsel Engelliler Sınavı uygulanacaktır.( Mental Retardasyon (MR), IQ dereceleri, düşük zeka, IQ donuk zeka, sınırda zeka vb. zihinsel ifadeler içeren tanısı yazılı adaylar girecektir.